Mặt bằng tầng tiện ích

Mặt bằng tầng tiện ích Stella 927 được bố trí tại Tầng 12 & Tầng 13 với các tiện ích cao cấp hướng đến phục vụ cộng đồng cư dân đẳng cấp tại Stella 927

English EN Vietnamese VI